Løsningsorientert

Engasjert

Raus

Regnskapstjenester

Vi kan gjennom vår regnskapstjeneste tilby:
 
Egen tilgang via web – gir deg full oversikt over selskapets økonomi og all regnskapsdokumentasjon. Nettilgangen gir samtidig muligheter for fakturering og timeregistrering.
 
Tilrettelegging av rutiner og systemer – vi fokuserer på at intern og ekstern tidsbruk blir benyttet så tids- og kostnadseffektivt som mulig.
 
Løpende regnskapsførsel – for at regnskapet skal være et nyttig styringsverktøy er det vesentlig at regnskapet er ferskvare.
 
Jevnlig oppfølging av forretningsplan, budsjett og prognoser – vi har fokus på bedriftens muligheter for økt vekst og lønnsomhet og har lang erfaring innen bedriftsrådgivning og utviklingsarbeid.
 
Fakturamottak og attestering – som fakturamottak for kunden frigjør vi tid for administrasjonen i bedriften, inngående fakturaer kan attesteres elektronisk.
 
Effektiv bilagsføring – systemet er tilrettelagt for digital lesing av fakturainformasjon og konteringsmaler forenkler bokføringen. EHF-faktura, KID og remittering er naturligvis ivaretatt av systemet.
 
Prosjekt- og avdelingsregnskap – flere av våre kunder benytter prosjekt- og avdelingsregnskap.
 
Fjernhjelp og nettmøter – hvis du har behov for oppfølging eller opplæring utenom fysiske møter, kan du gi oss tilgang til din datamaskin via fjernhjelp. Så kan utfordringen løses der og da.
 
Annen prismodell – etter å ha blitt godt kjent, er det muligheter for en prismodell som gir forutsigbare regnskapskostnader for din bedrift.
 
AButvikling as har autorisasjon fra Finanstilsynet som regnskapsførerselskap og er medlem i Regnskap Norge. Gjennom de mest moderne tekniske løsninger fra Duett legger vi til rette for at våre kunder kan bruke våre regnskapstjenester som et viktig styringsverktøy for framtiden. Vi har lang praksis innen regnskap, utviklingsarbeid, bedriftsrådgivning og finans, og har et bredt nettverk innen næringsliv og støtteapparat.
 
Målgruppen vi har spesialisert oss på er aksjeselskaper i SMB-segmentet. Siden kundene våre har tilgang til all regnskapsdata og dokumentasjon elektronisk, har vi hele Østlandet som nedslagsfelt. I tillegg til den fortløpende kommunikasjonen, blant annet gjennom nettmøter og fjernhjelp, legger vi vekt på å ha jevnlige møter med våre kunder slik at den personlige kontakten ivaretas. Vi påtar oss også controller-oppdrag.

 

 

 

Adresse: Negardssvingen 2, 2270 FLISA

E-post: post(at)abutvikling.no

Tlf.: 971 95 441

Org.nr.: 994 745 433 MVA

AButvikling as © 2014

Sidene er utviklet Spire Web & Design