Løsningsorientert

Engasjert

Raus

Rita Tuer blir faglig leder i AButvikling

 


Rita Tuer blir faglig leder i AButvikling

AButvikling er i likhet med alle i næringslivet i stadig omstilling. Nå vil Rita Tuer overta rollen som faglig leder, i tospann med daglig leder Bernt Ø. Hjelmervik. 

- Rita er ei veldig faglig dyktig og engasjert dame. Hun er den som har vært her lengst blant regnskapsførerne, fem år 1. april, forteller daglig leder og hovedaksjonær i AButvikling, Bernt Ø. Hjelmervik.

I regnskapsbransjen må faglig leder også være registrert som daglig leder, og faglig leder må være autorisert regnskapsfører, det er Rita. Bernt forteller at han fortsetter i samme rolle som før, med personalansvar og hovedansvar for driften i selskapet og lignende. Han sier at kundene uansett ikke vil merke store endringer, da Rita på eget initiativ også tidligere har tatt mye ansvar for disse arbeidsoppgavene.

- Dette er en naturlig løsning for AButvikling, som støttes med glede av alle ansatte, sier han.

Fokus på salg og etablereropplæring

Etter at Tone Nyborg kom inn på eiersiden i AButvikling ved årsskiftet 2017/2018, er det hun som har hatt denne rollen. Tone driver i tillegg Økonomiringen og er derfor bare ansatt i AButvikling i 30 % stilling, noe som naturligvis betyr at det blir begrenset med tid. 

- Tone har jobbet aktivt med kunderekruttering og rådgivning mot større kunder i Elverums-området, og dette har vært en stor suksess. Vi har fått flere store kunder i Elverums-området i løpet av fjoråret, og det betyr mye for oss, sier Bernt.  

Han forteller også at Tone i tillegg er kursholder for Etablereropplæringen i Hedmark, og at man derfor fant ut at det var mest fornuftig at hun hadde fokus på de områdene. 
- Jeg er veldig glad for at Rita tar denne rollen, det betyr at vi kan ha fokus på ulike områder, og det er til beste for kundene og bedriften, sier Tone.

Faglig hovedansvarlig

Rita Tuer vil derfor nå generelt sett ha det overordnede ansvaret for at faglige og lovmessige krav overholdes i bedriften innen regnskap, lønn med mer. Og hun vil være den som nå står med disse hovedansvarsområdene i AButvikling:

• Hvitvaskingsansvarlig
• Kvalitetskontroll oppdrag
• Utarbeidelse og vedlikehold av rutiner
• Deltagelse i ansettelsesprosesser
• Informere om lovmessige og faglige endringer internt og eksternt

Rita forteller at hun er glad i jobben sin og setter pris på tilliten hun er gitt som faglig leder i AButvikling. 

- Jeg er, som mine gode og dyktige kollegaer, opptatt av at våre tjenester er av god kvalitet og at vi skal gi kundene våre den servicen de ønsker. Vi har kommet fram til en god arbeidsfordeling ved at jeg kan holde fokus på at det faglige ivaretas, og Tone kan konsentrere seg om etablereropplæringen, samt å skaffe oss nye og solide kunder, avslutter Rita. 

Adresse: Negardssvingen 2, 2270 FLISA

E-post: post(at)abutvikling.no

Tlf.: 971 95 441

Org.nr.: 994 745 433 MVA

AButvikling as © 2014

Sidene er utviklet Spire Web & Design