Løsningsorientert

Engasjert

Raus

Vi tar miljøansvar!

 

 

AButvikling as er på nytt godkjent som Miljøfyrtårnbedrift. Vi ble første gang godkjent i 2014 og nå er vi resertifisert.

 

Vi er opptatt av å velge miljøvennlige alternativer, og for oss innebærer det at vi er bevisste på forbruk av rekvisita og papir, avfallssortering og energiforbruk i våre lokaler. Når det er mulig, benytter vi oss av miljøvenning transport.

 

At vi er en Miljøfyrtårnbedrift gir oss ikke minst også økt konkurransekraft mot det offentlige markedet. Vi opplever at flere bedrifter også ser verdien av å ha et miljøfokus.

 

Vi tar miljøansvar, gjør du?  

 

Les mer om Miljøfyrtårn på www.miljofyrtarn.no .

 

 

Adresse: Negardssvingen 2, 2270 FLISA

E-post: post(at)abutvikling.no

Tlf.: 971 95 441

Org.nr.: 994 745 433 MVA

AButvikling as © 2014

Sidene er utviklet Spire Web & Design