Løsningsorientert

Engasjert

Raus

Andre tjenester

I tillegg til regnskapstjenesten tilbyr vi:

FRAM-rådgivning – rådgivning i regi av Innovasjon Norge for små og mellomstore bedrifter som ønsker vekst og kompetanseheving.

Veiledning av bedrifter i etablererfasen – vi tilbyr rådgivning til bedrifter i etablererfasen som har behov for veiledning innen bl.a. forretningsplanlegging og økonomi.

Bedriftsrådgivning for etablerte bedrifter – for etablerte bedrifter som ønsker videreutvikling kan det ofte være nyttig å knytte seg til en ekstern rådgiver som ser situasjonen utenfra.

Sekretariat for næringsfond – vi er sekretariat for et kommunalt næringsfond, et interessant lokalt oppdrag.

Dokumentbistand – i forbindelse med stiftelse, kapitalutvidelse, aksjetransaksjoner etc. er det mange dokumenter som må på plass. Vi har den nødvendige kompetansen.

Finansiell og strategisk analyse – vi har erfaring med investeringsanalyser, situasjonsanalyser etc. som er nyttig når bedriften skal ta større beslutninger.

Verdivurdering av bedrifter – i forbindelse med kjøp/salg av bedrifter, generasjonsskifte og andre situasjoner er det behov for verdivurdering av bedriften. Vi har gjennomført mange verdivurderinger basert på framtidige prognoser og sammenlignbare selskaper.

 

 

 

Adresse: Negardssvingen 2, 2270 FLISA

E-post: post(at)abutvikling.no

Tlf.: 971 95 441

Org.nr.: 994 745 433 MVA

AButvikling as © 2014

Sidene er utviklet Spire Web & Design